Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

1. Accesarea şi utilizarea website-ului

LuxColoris.com este un portal web care permite vizualizarea de conţinut în mediul online şi respectiv căutarea acestuia de către Utilizator.

Prin „Utilizator” se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce accesează website-ul LuxColoris.com, indiferent de motivul accesării.

Echipa LuxColoris.com promite îmbunătăţirea şi îmbogăţirea continuă a conţinutului şi a funcţionalităţii site-ului, sperând să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor.

Folosirea acestui website este condiţionată de acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu termenii şi condiţiile impuse, trebuie să înceteze folosirea website-ului.

LuxColoris.com îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Utilizatorul are permanent acces la cea mai recentă versiune a „Termenilor şi Condiţiilor”, pentru a o putea consulta în orice moment doreşte.

2. Copyright

Conţinutul LuxColoris.com este proprietatea exclusivă a deţinătorului website-ului şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Acest website permite vizualizarea şi descărcarea/salvarea materialelor conţinute (informaţii, imagini) exclusiv pentru uz personal, didactic, dar necomercial.

LuxColoris.com garantează Utilizatorului acces limitat, în interes strict propriu, pe acest website şi nu îi conferă dreptul de a descărca/salva, de a reproduce parţial sau integral website-ul, de a exploata website-ul în orice altă manieră decât cea permisă, în scopuri contrare intereselor reprezentanţilor legali ai website-ului. Nerespectarea acestor condiţii este pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

Sunt interzise modificarea materialelor de pe acest website şi respectiv utilizarea materialelor în scopuri comerciale ori folosirea materialelor pe un alt site web ori pe blog-uri, fără înştiinţarea şi fără acordul reprezentanţilor website-ului LuxColoris.com.

Orice reproducere a materialelor înscrise pe acest website, întreg sau în parte, se va face menţionându-se sursa informaţiilor.

Website-ul beneficiază de protecţia Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare cuprinse în: Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 190/2005, Legea nr. 329/2006, Legea nr. 202/2010. Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate de legislaţia amintită atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit reglementărilor supervizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

3. Securitatea datelor cu caracter personal

Utilizatorul este de acord că înregistrarea sa va fi efectivă doar după îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute în secţiunea „Autentificare”.

Informaţiile din formularul de înregistrare sunt necesare pentru a trimite Utilizatorului confirmarea creării contului.

Optând pentru înregistrare, Utilizatorul poate accesa contul său şi utiliza parola personală, fiind responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. LuxColoris.com nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Datele personale introduse de către Utilizator vor fi folosite de către reprezentanţii LuxColoris.com numai în scopul declarat al acestui website. Aceste informaţii nu vor fi furnizate unei terţe părţi. Datele pot fi utilizate numai de LuxColoris.com şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Datele personale ale utilizatorilor vor putea fi transmise numai autorităţilor în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. LuxColoris.com garantează, aşadar, confidenţialitatea informaţiilor, ele fiind accesibile numai personalului autorizat al LuxColoris.com prin reţeaua internă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator va fi considerată o tentativă de fraudare a website-ului LuxColoris.com şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt. LuxColoris.com se obligă să respecte drepturile utilizatorilor, conferite de Legea nr. 506/2004, Legea nr. 272/2006 si OUG nr. 13/2012, iar la cererea Utilizatorului, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legislaţiei.

4. Limitarea răspunderii - Oferirea serviciului „aşa cum este”

Serviciile online oferite de către LuxColoris.com sunt puse la dispoziţia Utilizatorului potrivit principiului „aşa cum sunt disponibile”. LuxColoris.com nu garantează accesul continuu/neîntrerupt la serviciile sale.

Membrii echipei website-ului LuxColoris.com nu vor fi răspunzători pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale sau de consecinţă ce pot rezulta din:

i) erori sau lipsa de acurateţe a datelor furnizate de către Utilizator;
ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, rezultată prin accesul Utilizatorului la serviciile şi produsele oferite prin intermediul website-ului LuxColoris.com;
iii) orice pierdere sau stricăciune de orice natură apărută ca urmare a folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin e-mail, disponibil prin website-ul LuxColoris.com;
iv) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor securizate ale LuxColoris.com şi/sau informaţiilor stocate în acestea.

Prin accesarea website-ului LuxColoris.com, Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere reprezentanţii LuxColoris.com pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării sale a clauzelor înscrise în „Termenii şi condiţiile” stipulate.

5. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea website-ului LuxColoris.com va fi rezolvat pe cale amiabilă, pe cât posibil. În situaţia în care nu se reuşeşte stingerea conflictului pe cale amiabilă şi nu se ajunge la o rezolvare, competenţa revine instanţelor de judecată române.

Vă mulţumim.

Echipa LuxColoris.com

Ultima versiune a Termenilor şi Condiţiilor: Octombrie 2021.

Aceste prevederi pot fi modificate fără o notificare prealabilă.